Norite visada žinoti pačią aktualiausią informaciją?
Palaukite...

Ačiū, kad užsiprenumeravote!

Naudojimosi puslapiu taisyklės

Apsilankę šioje interneto svetainėje teisiškai įsipareigojate laikytis čia skelbiamų Naudojimosi puslapiu taisyklių. Interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir įsipareigotų jų laikytis.

Interneto svetainės valdytojas
Ši interneto svetainė priklauso ir ją tvarko MB Asmens duomenų apsaugos profesionalai, juridinio asmens kodas 304707481.

Atsakomybės apribojimas
Ši interneto svetainė ir joje skelbiama informacija skirta tik susipažinti. Interneto svetainės valdytojas nesiekia teikti teisinių, duomenų apsaugos atitikties ar kitų profesinių konsultacijų. Svetainės valdytojas neatsako už bet kokius nuostolius, patiriamus vadovaujantis šioje interneto svetainėje pateikiama informacija ar kita medžiaga.

Nuosavybė
Interneto svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso svetainės valdytojui ir (arba) svetainės valdytojo licencijos davėjui ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.
Be svetainės valdytojo tiesioginio sutikimo neturite teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

Licencija
Šiomis sąlygomis svetainės valdytojas suteikia Jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę ir leidimą susipažinti ir naudotis interneto svetaine ir jos turiniu. Naudodamiesi interneto svetaine, Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

Kitos interneto svetainės
Interneto svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas trečių šalių interneto svetaines. Svetainės valdytojas neatsako už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Taikytina teisė ir jurisdikcija
Šioms taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis taisyklėmis susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pakeitimai
Svetainės valdytojas gali savo nuožiūra bet kada visiškai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kokią interneto svetainės, interneto svetainės turinio ir (arba) šių taisyklių dalį. Šių taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo.

Susisiekite
Jei norite daugiau sužinoti apie interneto svetainę ir teikiamas paslaugas, prašome kreiptis el. paštu info@duomenuapsauga.eu.

 

Informuoiame, kad svetainėje yra naudojami tik būtinieji slapukai, reikalingi svetainės veikimui. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika, kur rasite daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį bei galiojimo trukmę.